sAmOilemassa 3

Ei kommentteja

Muistan, miten ylpeä olin, kun sain kirjastokortin alakouluikäisenä. Sittemmin olin monena opiskelukesänä töissä kirjastossa ja – kas kummaa – opiskelin pääaineena kotimaista kirjallisuutta. Kirjaihminen olen siis ollut suurimman osan elämästäni.

Eniten pidän edelleen perinteisistä kirjoista ja kirjoitan tätäkin tekstiä mukavasti kirjahyllyn kupeessa. Mutta kaikille eivät perinteiset painetut kirjat sovi, syystä tai toisesta.

Pohdiskelin, miten pärjäävät opiskelijat, jos painettujen kirjojen lukeminen ei onnistu – erityisesti korkeakouluopinnoissa on kuitenkin paljon teoreettista omaksuttavaa. Lähdinkin kyselemään Celian saavutettavuusasiantuntija Rebekka Laaksoselta (lokakuun loppuun asti korkeakoulujen asiakkuusvastaava), minkälaisia palveluita Celiasta löytyy ja minkälaisilla ehdoilla.

Kuva: Celia

Kenelle Celia on tarkoitettu?

Celia on koko Suomea palveleva opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Sokeus tai näkövamma, lukivaikeudet, tarkkaavaisuushäiriöt, mielenterveyden häiriöt, paha migreeni – esimerkiksi nämä voivat olla syitä, jotka oikeuttavat Celian palveluiden käyttöön.

Celia tekee yhteistyötä korkeakoulukirjastojen kanssa ja kirjastot myös tavallisesti rekisteröivät opiskelijat asiakkaiksi. Alkuhaastattelussa kerrotaan palvelun ehdot, mutta mitään lääkärintodistuksia ei kysellä, sillä opiskelijalla on myös oikeus olla kertomatta, miksi hän hakeutuu palvelun käyttäjäksi. Ehtona on yksinkertaisesti se, että on jokin vamma tai muu vastaava syy, joka haittaa painetun tekstin lukemista. Näin esimerkiksi huono kielitaito ei anna mahdollisuutta Celian palveluiden käyttöön.

Miten Celian oppikirjavalikoima karttuu?

Laaksonen kertoo, että Celia ei valitse kirjoja, vaan ne tehdään hankintaehdotusten perusteella. Ehdotukset tulevat yleensä opiskelijoilta. Ensin tutkitaan, onko kirjaa saavutettavassa muodossa muualla – kirjastoissa pitäisikin olla tietämystä siitä, mitä e-kirjoja on ja millaisilla saavutettavuutta lisäävillä sovelluksilla ne on varustettu. Tällaisten kirjojen valikoima karttuu, kun kustantajat ovat yhä enemmän kiinnostuneet saavutettavuudesta.

Kuva: Celia

Kirjat tuotetaan pääosin koneäänisiksi, se on halvempaa. Kaikkeen koneääni ei kuitenkaan pysty. Rebekka Laaksonen kertoo, että erityisesti tekniikan ala on haastava, koska koneääni ei pysty matemaattisten kaavojen lukuun.

Minkälaisia kirjoja opiskeluun löytyy?

Enemmistö Celian tuottamista korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemista kirjoista on sellaisia, jotka löytyvät kustantajalta vain painetussa muodossa. Vuosittain tehdään noin 100 kirjaa, jotka ovat kurssikirjoja tai opinnäytetyön tekemisessä tarvittavia kirjoja. Rajaus kulkee siinä, että kirjan pitää olla pakollinen tutkinnon suorittamiseksi; oheismateriaaliksi tarkoitettuja kirjoja Celia ei tuota saavutettavaan muotoon.

Hankintaehdotukset vaihtelevat aloittain: suosituimmat alat ovat oikeus- ja kasvatustiede, sosiaali- ja terveysala ja psykologia.

Toisen asteen kirjoista tulee selvästi vähemmän hankintaehdotuksia kuin korkeakoulujen puolelta. Laaksonen arvelee, että toisen asteen erityisopettajat ja opiskelijat eivät ehkä ole vielä niin tietoisia Celian olemassaolosta. Toisen asteen kirjoista hankintaehdotusten kärjessä ovat olleet lähihoitajaopintoihin liittyvät kirjat sekä kaupan alan kirjat.

Tunnettuutta on, mutta tiedotusta on syytä lisätä

Monesti puhutaan siitä, että vaikkapa tukipalveluista saatava tieto voi olla sattuman kauppaa sen mukaan, missä sattuu asumaan tai keneltä sattuu kysymään.

Kirjastoissa on Laaksosen mukaan varsin hyvin tietämystä niin saavutettavuudesta kuin Celian palveluistakin, joten avuksi olisi jo se, että erityisopettajilla olisi tiivis yhteistyö oppilaitoksen kirjaston kanssa. Eikä pahaa tekisi sekään, jos tietoa levitettäisiin myös oppilaitosten sisällä ja  opettajankoulutuksessa. Jokainen asioista tietävä edistää osaltaan opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää saavutettavaa kirjallisuutta.

 

PS. Opiskeleville Celian asiakkaille vinkiksi: Kun on asiakas, on avoinna koko Celian lainattavien kirjojen valikoima .

 

 

 

 

Ei kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *